دانلود انیمه Re: Creators

دانلود انیمه Re: Creators

مردم داستان های زیادی خلق کرده اند. شادی، غم، خشم، احساسات عمیق. داستان ها احساسات را تحریک می کنند و مجذوب خود می کنند. با این حال، آن احساسات چیزی بیش از احساسات یک تماشاگر نیست. چه می‌شد اگر شخصیت‌های داستان‌ها خودشان را داشتند...

1 فصل کامل قرار گرفت.