دانلود انیمه Heaven’s Lost Property

دانلود انیمه Heaven’s Lost Property

زندگی آرام توموکی دختر دیوانه وقتی که ایکاروس زیبا و بالدار از آسمان سقوط می کند، زیر و رو می شود - و شروع به خواندن او استاد می کند.

2 فصل کامل قرار گرفت