دانلود انیمه Special A (S.A)

دانلود انیمه Special A (S.A)

هیکاری هانازونو تمام زندگی اش در آرزوی پیروزی در برابر رقیب مدرسه ای خود در کلاس S.A، کی تاکیشیما در هر چیزی بود. با این حال، احساسات کی نسبت به هیکاری متفاوت است.

1 فصل کامل قرار گرفت.