دانلود انیمه Steins Gate

دانلود انیمه Steins Gate

پس از کشف سفر در زمان ، یک دانشجوی دانشگاه و همکارانش باید از دانش خود در مورد آن استفاده کنند تا یک سازمان شیطانی و برنامه های شیطانی خود را متوقف کنند.

1 فصل کامل قرار گرفت.