دانلود انیمه Super Lovers

دانلود انیمه Super Lovers

هارو در حالی که تابستان را با مادرش می گذراند، با رن، پسری که به تازگی توسط مادرش به فرزندخواندگی گرفته شده است، آشنا می شود. کنار آمدن با رن آسان نیست زیرا هدف هارو این است که او را تا پایان تابستان "متمدن" کند. رابطه آنها با خرج کردن هارو به آرامی بهبود می یابد

2 فصل کامل قرار گرفت .