دانلود انیمه Tada Never Falls in Love

دانلود انیمه Tada Never Falls in Love

میتسویوشی تادا روحی آرام اما دوستانه است، اما هرگز عشق را نشناخته است. سپس یک روز با دانشجوی انتقالی ترزا واگنر آشنا می شود و زندگی او برای همیشه تغییر می کند.

1 فصل کامل قرار گرفت.