دانلود انیمه The Legend of the Legendary Heroes

که با نام افسانه قهرمانان افسانه ای نیز شناخته می شود، سه شخصیت اصلی را دنبال می کند: یک زن شیفته دونگو، یک نیمه نجیب دیوانه صلح، و یک جادوگر تنبل چرت زدن. جادو، قهرمان اصلی، راینر لوت، که حامل آل است

1 فصل کامل قرار گرفت