دانلود سریال Felix the Cat

دانلود سریال Felix the Cat

گربه فلیکس یک کیسه جادویی حمل می کرد که نه تنها می توانست اقلامی را درون آن تولید کند، بلکه شکل، فرم و عملکرد را تغییر می داد. رایج ترین طرح این بود که پروفسور سعی می کرد کیف جادویی فلیکس را با ایده های حواس پرت خود بدزدد.

1 فصل کامل قرار گرفت.