دانلود سریال X-Men: The Animated Series

دانلود سریال X-Men: The Animated Series

تیمی از ابرقهرمانان جهش یافته برای عدالت و پذیرش انسان در دنیای کامیکس مارول مبارزه می کنند.

5 فصل کامل قرار گرفت.