دانلود سریال Lethal Weapon

دانلود سریال Lethal Weapon

یک پلیس کمی بی بند و بار با یک کارآگاه کهنه کار شریک می شود که سعی می کند سطح استرس پایینی را در زندگی خود حفظ کند.

3 فصل کامل قرار گرفت.