دانلود سریال کره ای Law School

دانلود سریال کره ای Law School

هنگامی که یک حادثه تلخ در مدرسه معتبر آنها رخ می دهد، عدالت از طریق قانون توسط یک استاد حقوق سختگیر و دانش آموزان جاه طلبش مورد آزمایش قرار می گیرد.

قسمت 16 فصل یک اضافه شد