دانلود سریال کره ای Navillera

دانلود سریال کره ای Navillera

یک جوان 70 ساله با رویا و یک جوان 23 ساله با یک هدیه، یکدیگر را از واقعیت های سخت خارج می کنند و به چالش تبدیل شدن به بالرین می پردازند.

1 فصل کامل قرار گرفت