دانلود سریال کره ای Something in the Rain

دانلود سریال کره ای Something in the Rain

یون جین آه زنی در اواسط 30 سالگی است که هنوز نمی داند قرار گذاشتن با یک مرد چگونه است. او بارها توسط یک مرد به دلیل رفتار ناشیانه، بی پروا و احمقانه اش از بین رفته است. و باز هم مردی که می خواست با او ازدواج کند او را به خاطر ...

1 فصل کامل قرار گرفت