دانلود انیمه Ensemble Stars

دانلود انیمه Ensemble Stars

آکادمی خصوصی یومنوساکی یک مدرسه است. که متخصص پرورش بت های مرد هوکوتو هیداکا و سوبارو آکهوشی و ماکوتو یوکی و مائو ایسارا با هم هستند و همه با هم ستاره هایی را تشکیل می دهند که قصد دارند روزی بت های برتر باشند و هر روز درس بگیرند.

1 فصل کامل قرار گرفت.