دانلود انیمه Love Hina

دانلود انیمه Love Hina

زمانی که کیتارو کودک بود، با یک دختر کوچک دوست بود. وقتی دختر مجبور شد از آنجا دور شود، آن دو قول دادند که وقتی بزرگ شدند در دانشگاه توکیو همدیگر را ملاقات کنند. سال ها بعد، کیتارو دو بار در امتحان ورودی خود مردود شد،...

1 فصل کامل قرار گرفت