دانلود سریال Pose

دانلود سریال Pose

در نیویورک در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ، این یک داستان از فرهنگ توپ و جامعه همجنسگرایان و ترانس ، بحران شدید ایدز و سرمایه داری است.

2 فصل کامل قرار گرفت