دانلود انیمه Puella Magi Madoka Magica

دانلود انیمه Puella Magi Madoka Magica

موجودی به نام کیوبی به مادوکا و سایاکا پیشنهاد می‌کند که اگر موافقت کنند «دختران جادویی» شوند و با موجودات انتزاعی به نام «جادوگران» بجنگند. با این حال، یک دختر جادویی به نام همورا، به دلایل نامشخص، مصمم است که این توافق را متوقف کند

1 فصل کامل قرار گرفت