دانلود انیمه Senyuu

دانلود انیمه Senyuu

مدتها پیش، موجودی شیطانی زندگی می کرد که از طریق ترس بر جهان سلطنت می کرد، به نام شیطان ریمدس. او با زیر دستان شیطان پرشمار خود به دنیای انسان ها حمله کرد و جنون و هرج و مرج را در همه جا پراکنده کرد. هزار سال پیش، این منا

2 فصل کامل قرار گرفت