دانلود فیلم 2020 Sleep

دانلود فیلم 2020 Sleep

مارلین، زنی که گرفتار رویاهای وحشتناک شده است، در دهکده ای دورافتاده دچار خرابی می شود. همانطور که دخترش مونا دنبال می کند، او با یک راز خانوادگی به خوبی محافظت شده و یک نفرین قدیمی روبرو می شود که در نهایت زندگی او را تهدید می کند - یک کابوس بی پایان.