دانلود فیلم 2020 Eduardo and Monica

دانلود فیلم 2020 Eduardo and Monica

در یک روز غیرمعمول، یک سری اتفاقات باعث می شود ادواردو در یک مهمانی با مونیکا ملاقات کند. کنجکاوی بین این دو برانگیخته می شود و با وجود اینکه شبیه هم نیستند، دیوانه وار عاشق می شوند. این عشق باید بالغ شود و یاد بگیرد که بر تفاوت ها غلبه کند