دانلود انیمه Chain Chronicle – The Light of Haecceitas –

در سرزمین یوگوتو، گروهی از جنگجویان همراه با ارتش‌هایشان تلاش می‌کنند تا پادشاه تاریک را قبل از اینکه جادوی سیاه و سربازان تاریک او همه چیز را مصرف کنند، شکست دهند.

1 فصل کامل قرار گرفت