دانلود انیمه Serial Experiments Lain

دانلود انیمه Serial Experiments Lain

اتفاقات عجیب زمانی شروع می شود که یک دختر گوشه گیر به نام لاین شیفته یک قلمرو مجازی به هم پیوسته به نام "The Wired" می شود.

1 فصل کامل قرار گرفت