دانلود انیمه Thermae Romae Novae

دانلود انیمه Thermae Romae Novae

معمار رومی لوسیوس در طول زمان به ژاپن امروزی منتقل می‌شود، جایی که در مورد حمام‌های ژاپنی می‌آموزد و از آن برای بازگشت به خانه استفاده می‌کند.

1 فصل کامل قرار گرفت