دانلود انیمه Dagashi Kashi

دانلود انیمه Dagashi Kashi

پدر شیکادا کوکونوتسو صاحب یک شیرینی فروشی روستایی است و برنامه او این است که روزی کوکونوتسو آن را تصاحب کند. با این حال، کوکونوتسو می خواهد در عوض نویسنده مانگا باشد! یک روز در تابستان، دختر ناز اما عجیب شیدار هوتارو، از...

2 فصل کامل قرار گرفت