دانلود انیمه Full Metal Panic!

دانلود انیمه Full Metal Panic!

سوسوکه ساگارا، یکی از اعضای یک سازمان نظامی خصوصی ضد تروریستی معروف به میتریل، وظیفه حفاظت از کانام چیدوری، یک دختر دبیرستانی با روحیه ژاپنی را بر عهده دارد.

3 فصل کامل قرار گرفت.