دانلود انیمه Fuuka

دانلود انیمه Fuuka

وقتی یوو هارونا درونگرا به مدرسه ای در توکیو نقل مکان می کند، وقتی فوکا آکیتسوکی موسیقی را به دنیای خود می آورد، زندگی کسل کننده اش تغییر می کند.

1 فصل کامل قرار گرفت