دانلود انیمه Pandora Hearts

دانلود انیمه Pandora Hearts

اوز وسالیوس، وارث یکی از خانه های دوک، به تازگی پانزده ساله شده است. زندگی او غنی و بی دغدغه است و تنها با غیبت مداوم پدرش تیره شده است. اما در مراسم بزرگ شدن او همه چیز تغییر می کند. بدون هیچ دلیلی که

1 فصل کامل قرار گرفت