دانلود انیمه Orange

دانلود انیمه Orange

یک روز، ناهو تاکامیا نامه ای دریافت می کند که از ده سال آینده برای خودش نوشته شده است. همانطور که ناهو ادامه می‌دهد، نامه دقیقاً وقایع روز، از جمله انتقال دانش‌آموز جدید به کلاس خود به نام کاکرو ناروسه را بازگو می‌کند. تی

1 فصل کامل قرار گرفت