دانلود انیمه Norn9: Norn+Nonet

دانلود انیمه Norn9: Norn+Nonet

یک مرد از طریق زمان و مکان به یک کشتی فضایی ویژه منتقل می شود، جایی که او و 12 نفر دیگر باید آنچه را که اتفاق افتاده است، بررسی کنند.

1 فصل کامل قرار گرفت