دانلود انیمه Girly Air Force

دانلود انیمه Girly Air Force

کی ناروتانی با ناجی خود، دختری که یک "آنیما" است، خلبان نوع منحصر به فردی از هواپیما به نام "دختر" ملاقات می کند. دختر از گریپن عبور می کند. آنها توسط نیروی دفاع شخصی ژاپن استخدام شدند و با هم تصمیم گرفتند از بشریت محافظت کنند.

1 فصل کامل قرار گرفت