دانلود انیمه Nyaruko: Crawling with Love

دانلود انیمه Nyaruko: Crawling with Love

واقعی H.P. خدای بیگانه هرج و مرج لاوکرافت از Cthulhu Mythos به یک پسر دبیرستانی به شکل یک دختر عجیب و غریب Nyaruko ظاهر می شود و ادعا می کند که آنجاست تا از او در برابر سایر نژادهای خداگونه بیگانه محافظت کند که می خواهند او را ربودند.

1 فصل کامل قرار گرفت.