دانلود انیمه My Roommate Is a Cat

دانلود انیمه My Roommate Is a Cat

سوبارو میکازوکی رمان نویس، که خجالتی است و با دیگران خوب نیست، و هارو، گربه ای که زندگی ولگردی شدیدی داشته است. این داستان زندگی ناگهانی آنها با هم است و خوشبختی زندگی مشترک را از ...

1 فصل کامل قرار گرفت.