دانلود انیمه Monster

دانلود انیمه Monster

یک جراح مغز و اعصاب درخشان که در آلمان زندگی می کند زندگی خود را پس از درگیر شدن با یک روان پریش که زمانی بیمار سابق بود ، در آشفتگی کامل می بیند.

1 فصل کامل قرار گرفت.