دانلود انیمه Kekkaishi

دانلود انیمه Kekkaishi

یوشیموری و توکین وظیفه کیکایشی برای محافظت از سرزمین کاروسوماری هستند. آنها دائماً به محدودیت های خود فشار می آورند، اما همیشه پشتکار دارند.

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت