دانلود انیمه Assassination Classroom

دانلود انیمه Assassination Classroom

یک موجود قدرتمند ادعا می کند که ظرف یک سال زمین توسط او نابود می شود ، اما او با تبدیل شدن به یک معلم خانه به بشر فرصتی می دهد تا در آنجا نحوه کشتن او را به دانش آموزان خود آموزش دهد. کلاس ترور آغاز می شود.

2 فصل کامل قرار گرفت