دانلود انیمه Berserk

دانلود انیمه Berserk

گوتس شمشیرباز ماهری است که با گروهی مزدور به نام 'The Band of the Hawk' به رهبری گریفیث کاریزماتیک به نیروهای خود می پیوندد و هنگام ورود به دربار سلطنتی با آنها می جنگد.

1 فصل کامل قرار گرفت.