دانلود انیمه When Supernatural Battles Became Commonplace

دانلود انیمه When Supernatural Battles Became Commonplace

داستان بر باشگاه ادبیات دبیرستان سنکو متمرکز است که پنج عضو آن; ژورای، تومویو، هاتوکو، سایومی و چیفیو همه به نوعی ابرقدرت‌ها را توسعه داده‌اند. ابرقدرت ها اکنون به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده اند

1 فصل کامل قرار گرفت.