دانلود انیمه Hell Girl

دانلود انیمه Hell Girl

وقتی کسی می خواهد انتقام بگیرد، نیمه شب در مورد آن در یک وب سایت خاص پست می کند. سپس دختر جهنمی به نظر می رسد که دستور آنها را انجام می دهد.

1 فصل کامل قرار گرفت.