دانلود انیمه Jujutsu Kaisen

دانلود انیمه Jujutsu Kaisen

پسری طلسم نفرین شده - انگشت دیو - را می بلعد و خودش نفرین می شود. او وارد مدرسه یک شمن می شود تا بتواند سایر اعضای بدن دیو را پیدا کند و بدین ترتیب خود را جن گیری کند.

1 فصل کامل قرار گرفت.