دانلود انیمه Sailor Moon

گروهی از دختران مدرسه ای متوجه می شوند که تجسم شاهزاده خانم های بیگانه فوق العاده قدرتمند هستند و از توانایی های خود برای دفاع از زمین استفاده می کنند.

5 فصل کامل قرار گرفت