دانلود انیمه Seven Senses of the Re’Union

دانلود انیمه Seven Senses of the Re’Union

در دنیای محبوب MMORPG 'Union' یک مهمانی افسانه ای به نام سوبارو وجود داشت. این مهمانی متشکل از گروهی از دوستان دوران کودکی و دانش آموزان دبستانی با حواس مختلف خود از محدودیت های بازی فراتر رفتند. با این حال، به دلیل تی

1 فصل کامل قرار گرفت