دانلود انیمه Sket Dance

دانلود انیمه Sket Dance

یک گروه دبیرستانی 'Sket-Dan' (گروه کمکی) به دانش آموزان و کارکنان کمک می کند تا به معنای واقعی کلمه هر مشکلی داشته باشند. تا حدودی به دلیل این ابهام و مجموعه عجیب افراد در گروه، اغلب به آنها نگاه می شود

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت