دانلود انیمه Slam Dunk

دانلود انیمه Slam Dunk

درباره ساکوراگی هانامیچی، دانشجوی سال اول دبیرستان شوهوکو که به خاطر دختری که دوستش دارد، هاروکو، به تیم بسکتبال می پیوندد. اگرچه او در این ورزش تازه کار است، اما یک بسکتبالیست معمولی نیست.

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت