دانلود انیمه Taboo Tattoo

دانلود انیمه Taboo Tattoo

"خالکوبی" - سلاح های باستانی که توانایی های فیزیکی کاربران خود را به شدت افزایش می دهد، به نام "Sealed" شناخته می شود، و به آنها اجازه می دهد تا با فعال شدن از طریق شارژ "تریگ" منحصر به فرد خود، پدیده های ماوراء طبیعی را ایجاد کنند.

1 فصل کامل قرار گرفت.