دانلود انیمه Ultraviolet: Code 044

دانلود انیمه Ultraviolet: Code 044

در سال 2140، شورشیان آلوده به فاژ برای استقلال از دولت شرکتی در یک ایستگاه فضایی به کلانشهر می جنگند. یک قاتل زن 19 ساله مالیخولیایی اصلاح شده ژنتیکی در حال مرگ، نتیجه را تعیین خواهد کرد.

1 فصل کامل قرار گرفت