دانلود سریال Money Heist

دانلود سریال Money Heist

یک گروه غیرمعمول از سارقین سعی در انجام کاملترین سرقت در تاریخ اسپانیا دارند - سرقت 2.4 میلیارد یورو از ضرابخانه سلطنتی اسپانیا.

5 فصل کامل قرار گرفت.