دانلود سریال کره ای The Greatest Love

Gu Ae-Jeong، یک بت شسته شده، به طور اتفاقی با بازیگر معروف Dokgo-Jin آشنا می شود. با شروع بد، یک سری شایعات باعث می شود آنها درگیر حرفه یکدیگر شوند و محبوبیت Ae-Jeong را به اندازه کافی برای شرکت در مسابقه ساخت شو افزایش می دهد.

1 فصل کامل قرار گرفت