دانلود سریال Another Life

دانلود سریال Another Life

فضانورد نیکو برکنریج و خدمه جوانش با خطر غیرقابل تصوری روبرو می شوند که به یک ماموریت پرخطر می روند تا پیدایش یک مصنوع بیگانه را کشف کنند.

2 فصل کامل قرار گرفت .