دانلود فیلم 2022 The Other Side of Darkness

دانلود فیلم 2022 The Other Side of Darkness

یک دختر 16 ساله یک هدیه تولد مرموز دریافت می کند که او و دوستانش را در مسیر تصادف ماجراجویانه به سمت نقشه ای برای از بین بردن شبکه برق آمریکا هدایت می کند.