دانلود انیمه If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord

دیل یک ماجراجوی خونسرد، متین و بسیار ماهر است که علیرغم جوانی، نامی برای خود دست و پا کرده است. یک روز در یک کار در اعماق جنگل، او با یک دختر شیطان کوچک روبرو می شود که تقریباً از بین رفته است. قادر به ترک او نیست

1 فصل کامل قرار گرفت